ارتباط با ما

فروشگاه موبایل

ارومیه خیام جنوبی پاساژ شهریار فروشگاه تکنیکال واحد ۲۲۰٫

۰۲۱۲۸۴۲۹۷۷۸

پرهام آهنگی  ۰۹۱۴۵۵۰۱۹۸۶


بخش فروش لپتاپ

ارومیه خیام جنوبی پاساژ شهریار فروشگاه تکنیکال واحد ۲۲۰٫

۰۲۱۲۸۴۲۹۷۷۸

مرتضی محمدی. ۰۹۱۴۹۷۷۶۵۹۷